Fodnoter til 13.03.1808

Vers fra hirdskjalden Tjodolv Arnorssons digt om kong Harald Haarderaade, Heimskringla, i: Harald Haaderaades Saga kap. 99. I oversættelse lyder teksten:
“Forstandig Konge straffer sine
Undersaattis viiste Ofuermod.
Jeg troer huer aff Kongens
Mænd lider for huis hand giør.
Stridsmænd de Byrder maa
Bære, de sielfue sig lafue.
Harald saa Straffen deeler, at
En med anden fanger Ret.”

Oehlenschläger citerer efter en udgave af den svenske antikvar Johan Peringskiöld, Stockholm, 1697.

Sidst opdateret 20.11.2017