Tilbage til B

Frederik Bøgh

Frederik Bøgh var søn af sognepræsten Nicolaj Seidelin Bøgh (1805-80) og Charlotte Bøgh (f. Dons, 1816-88), og han var bror til forfatter Nicolai Bøgh og til godsforvalter Otto Bøgh. Han læste jura og blev cand. jur. i 1866, men var mere interesseret i litteratur. Han kom i ungdommen i kredsen omkring Frederik Algreen-Ussing og er blevet skildret af forfatteren Vilhelm Bergsøe i værket Fra Piazza del Popolo (1866) under navnet “Frederik From”. Selv arbejdede han som skribent ved aviserne Illustreret Tidende og Berlingske Tidende, hvor han først og fremmest skrev anmeldelser af kunst og litteratur.
Han udgav i 1861 værket Valkyrien. Et nordisk Digt i 20 Sange, som vakte genklang i det litterære miljø og som ikke mindst H.C. Andersen var meget begejstret for. Han var en god ven af H.C. Andersen og af forskellige billedkunstnere som ægteparret Elisabeth og J.A. Jerichau og Carl Bloch.
I 1870 giftede han sig med Elisa (f. Plum, 1836-1910) og hun udgav efter hans død i 1887 hans Efterladte Arbejder.

Sidst opdateret 20.05.2014

Frederik Bøgh

Matthias Frederik Georg Bøgh 1836-82 Dansk jurist, digter, anmelder
Omtalt i4 breve