Tilbage til B

C.J. Boye

Som 15-årig flyttede C.J. Boye til Norge, da faren, Engelbrecht Boye, fik embede som præst i Trondhjem. Omkring 1810 vendte C.J. Boye tilbage til København for at blive student, og i årene frem mod Norges selvstændighed i 1814 blev han stærkt præget af modsætningen mellem Norge og Danmark. Efter fredsslutningen i 1814 skrev han digtet Kæmpen Nor til sin Søster Dana, hvori han kritiserede den danske regering. På samme tidspunkt introduceres Boye for Rahbeks i Bakkehuset og han forlovede sig med Jonas Collins steddatter, Maria Adolphine Birckner.
Efter skuffelsen over Norges forening med Sverige begyndte Boye at tage parti for Danmark, og i 1816 skrev han digtet Til Danmark. Han blev teologisk kandidat i København, men fortsatte sin forfattervirksomhed. Han skrev skuespil og digte foruden at oversætte en roman af Walther Scott. Han skrev også prologen til Jens Baggesens mindefest i 1827.

I 1826 fik han embede som sognepræst i Søllerød og herefter ophørte hans verdslige forfatterskab. I stedet udgav han fra 1833 til 1836 fire bind med Aandelige Digte og Sange, som senere blev suppleret og revideret i andre udgaver.

Sidst opdateret 10.03.2014

C.J. Boye

Caspar Johannes Boye 1791-1853 Dansk præst, forfatter