Tilbage til B

P.H. Boye

P.H. Boye var søn af litteraten Adolph Engelbert Boye, der var en hyppig gæst i Bakkehuset. I 1844 blev han juridisk kandidat, og i 1847 blev han ansat som kopist i Danske Kancelli. Her avancerede han først til fuldmægtig, siden til kontorchef (1854-69).
Boye interesserede sig ligesom faren for litteratur og assisterede ved dennes udgivelse af Ludvig Holbergs komedier (1843). Selv udgav Boye bl.a. værket Om Karen Margrethe Rahbeks Brevvexling og hendes Korrespondenter.

Sidst opdateret 24.10.2013

P.H. Boye

Peter Henrik Boye 1816-89 Dansk jurist, kontorchef, revisor, udgiver