Tilbage til B

J.D. Brandis

J.D Brandis var tysk læge og havde studeret medicin i Göttingen. Han praktiserede som læge i forskellige tyske byer og var fra 1803 til 1809 professor i medicin i Kiel. Her kom han i forbindelse med den danske statsmand Christian Bernstorff og i 1810 blev han kaldt til København for at fungere som dronning Marie Sophies livlæge. I København indtog han en fremtrædende rolle som underviser ved universitetet og som forfatter til en række medicinske skrifter. Størst betydning fik han imidlertid som praktiserende læge.
Han modtog flere diplomer og ærestitler for sit virke indenfor den medicinske forskning i Tyskland.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 2, København, 1979

Sidst opdateret 28.06.2013

J.D. Brandis

Joachim Dietrich Brandis 1762-1845 Tysk læge, forfatter
Omtalt i3 breve