Tilbage til H

Edward Hawkins

Hawkins var museumsinspektør ved British Museum og museets samlinger voksede drastisk i den periode, Hawkins var ansat. I denne periode blev rige assyriske og babylonske fund fra oldtidens Ninive i Mellemøsten tilføjet samlingen og i det hele taget blev museets samling af forhistoriske, romerske og middelalderlige fund fra Vesteuropa grundlagt. Hawkins eget forskningsområde var numismatikken og til dette bidrog han med hovedværket Silver Coins of England i 1841 og et værk om engelske medaljer. Han havde selv en stor privat medaljesamling, som British Museum købte i 1860. I 1885 blev bogværket Medallic Illustrations of the History of Great Britain and Ireland udgivet om Hawkins og British Museums samling af A. W. Franks og H. A. Grueber.

Hawkins blev medlem af Royal Society i 1821 og af Society of Antiquaries i 1826, og i begge selskaber indtog han senere rollen som vicepræsident. Han var medstifter af den numismatiske forening i 1836, Numismatic Society of London (senere tog foreningen navnet “Royal Numismatic Society”), og her var Hawkins præsident i årene 1839–41 og igen 1849–51.

Sidst opdateret 10.07.2018

Edward Hawkins

Edward Hawkins 1780-1867 Engelsk Numismatiker, museumsinspektør
Omtalt i4 breve