Tilbage til M

Dorothea Melchior

Dorothea Melchior var gift med grosserer Moritz G. Melchior, og de var begge nære venner af H.C. Andersen i hans alderdom. Andersen korresponderede med flere af familiens medlemmer heriblandt også Dorothea Melchior.
Andersen besøgte ofte familiens hjem “Roelighed” på Østerbro, og han skrev et dedikationsdigt til landstedet i 1872: “Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang / Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang, / Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!”
Da Andersen ikke længere kunne klare sig selv, tog familien Melchior sig af ham på Roelighed, hvor han flyttede ind den 12. juni 1875, og her passede Dorothea Melchior digteren, indtil han døde.

Sidst opdateret 14.12.2015

Dorothea Melchior

Dorothea Melchior (f. Henriques) 1823-85 Dansk
Omtalt i8 breve