Louis Phillippe de Bombelles

_mg_9761_mg_9761_mg_9761_mg_9761
1780-1843 Østrigsk diplomat, gesandt


Bombelles stammede fra en adelig familie og var diplomat. Han kom til Danmark som østrigsk gesandt i november 1813 for at mægle med Frederik VI i forbindelse med afståelsen af Norge. I 1816 giftede han sig med Ida Brun, som var berømt for sin sang og sine attituder. Siden rejste parret videre til Dredsen og Bombelles fortsatte sin karriere ved forskellige europæiske hoffer. Han døde i Wien i 1843.

Referencer

Bobé, Louis: Frederikke Brun og hendes Kreds Hjemme og Ude, København, 1910, 257-261