Fr. Brummer

Johann Christian Friederich Brummer 1768-1836 Dansk boghandler og forlægger, bl.a. for Baggesen og Oehlenschläger


Biografien er under udarbejdelse.
Tyskfødt, dansk indfødsret 1811