No. 440 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

25.2.1858 Elisabeth Jerichau Baumann [+]

Modtagersted

København

Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Elisabeth Jerichau-Baumann, at han har været forkølet, siden han modtog hendes invitation til middag i morgen. Hertil kommer, at han har lovet at tage Rigmor Stampe med i Casino til forestillingen Meer end Perler og Guld, som netop går i morgen. Han må derfor sende afbud. Han havde i øvrigt glædet sig til at læse Dynd-Kongens Datter op for hende.


Kjøbenhavn 25 Februar 1858

Kjære Fru Jerichau!

Siden jeg modtog Deres venlige Skrivelse med Indbydelse til imorgen Middag (Fredag), har jeg været i en Grad forkjølet at jeg ikke kunde tage nogen Bestemmelse, nu er det en Deel bedre, men en ny Forhindring stiller sig, een der vilde koste Barnetaarer at omstyrte; den lille Rigmor Stampe har jeg fra ifjor givet det Løfte at naar hun kom herind til Byen og man i Casino gav ”Meer end Perler og Guld”, skulde hun første Gang komme der med mig; nu er den // lille Pige, (min Guddatter) netop i disse dage herinde og skal bort igjen Søndag eller Mandag, men netop i Morgen Fredag, har man o[…?]sat ”Meer end Perler og Guld”, er jeg altsaa rask nok til at gaae ud, maa jeg med hende i Casino, og det vil aldeles ikke passe sammen med Deres Sj[…?]id.
Jeg glædede mig ogsaa til, naar jeg nu første Gang kom til Dem, at læse mit nyeste større Eventyr, hvis Sceneri i Vild[…?] oppe i Jylland og nede ved Nilen, vist ville interessere Dem og Deres Mand; altsaa min bedste Tak for Indbydelsen imorgen, den jeg desværre ikke kan modtage.

Hjerteligst
H.C. Andersen

[På konvolutten:]
Til
Fru Jerichau
Adresse: Hr Professor Jerichaus
Atelier bag Slottet.
Kjøbenhavn

Personer
J.A. Jerichau
Sidst opdateret 07.05.2014 Print