No. 446 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Basnæs, herregård ved Skælskør

24.5.1858 Helene Balling [+]

Modtagersted

København

Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Helene Balling, at han ikke har meget at meddele. Han kom først til Sorø og to dage senere til Basnæs, hvor Store Bælt forstærker hans rejselængsel. Han vil gerne høre noget om den unge operasanger Johan Wiehe.


Basnæs ved Skjelskjør
24 Mai 1858

Kjære Fru Balling!

Tiden, paa Landet, skrider saa jevnt og eensartet hen, der er ikke Meget at meddele derom i et Brev, og dog skal De have et; kunde jeg lægge Synet af den grønne Skov inden i, det aabne Hav og al den Sang af Kukkeren og Nattergalen, som jeg her i rigt Maal har, ja saa indeholdt Brevet dog Noget, nu bliver det kun hjertelige Hilsener der giver det sin Fylde. Jeg kom til Sorø først, som De veed, blev der to Dage hos Ingemanns og drog saa // over Slagelse her til Basnæs. Det aabne Belt, forstærker Reiselysten, jeg længes ret efter at komme til Bjerglandet. Ved Trækningen sidst i Klasselotteriet fik jeg begge mine Nummer ud og – vandt dog slet Intet, fik kun et fri Lod! det var meget drillende af Fru Fortuna, saa nær og dog skudt forbi. – Jeg er nysgjerrig efter at høre den yngste Wiehe; saaledes som Berlings Tidende taler er jeg bange for at det ikke er den Stemme, man har omtalt for mig. Deres Moder, vil jeg haabe, er frisk og vel, De og Deres Søster høre jo til de stærke saa jeg tør troe at De begge have det godt. Her ude ved Stranden // er endnu koldt, Blæsten stærk og skarp, dog Veiret upaaklageligt. De bedste Ønsker og Hilsener for dem Allesammen!

hjerteligst
H.C. Andersen

[På konvolutten:]
Til
Fru Balling født Næboe
Kompagnistræde No 61 anden Sal
i
Kjøbenhavn

Personer
H.C. Andersen · Helene Balling · B.S. Ingemann
Sidst opdateret 26.06.2014 Print