No. 4 af 559
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Dronning Caroline Amalie u.å. J.A. Jerichau
Original
Dokumentindhold

Enkedronningen hentyder i sit brev til billedhuggeren J.A. Jerichau, Elisabeth Jerichau Baumanns ægtefælle, formodentlig til en anekdote vedr. Kong Friedrich Wilhelm IV af Preussens udbrud ved at se, formentlig, Michelangelos ‘David’.


Herr Professor Jerichau
Deres kjære Frue har af Vanvare lagt en lille Sedel i mit Brev, som kuns vedkommer Dem. Jeg sender Dem hele Brevet til Gjennemlæsning og beder om at faae det tilbage. Kongen af Preussens"":/fodnoter/2171 Udraab ved at see David, vil more Dem!
velvilligst,
Caroline Amalie

Sidst opdateret 09.01.2021 Print