Breve, som Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen er omtalt i

u.å.

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Anna af Hessen fremsender begejstret et koncertprogram til Elisabeth Jerichau Baumann, idet hun o...

u.å.

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Landgrevinde Anna af Hessen takker Elisabeth Jerichau Baumann for 14 dages lån af nogle af maleri...

u.å.

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Landgrevinde Anna af Hessen beder Elisabeth Jerichau Baumann om at ændre på dennes aftale med kon...

u.å.

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Landgrevinde Anna af Hessen beder Elisabeth Jerichau Baumann om at måtte låne hendes skitse til m...

1861?

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Anna af Hessen beklager overfor Elisabeth Jerichau Baumann, at hun ikke har kunnet modtage hende ...

1861?

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Anna af Hessen lykønsker Elisabeth Jerichau Baumann med den veloverståede fødsel og takker for go...

8.11.1865

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Landgrevinde Anna af Hessen undskylder sit forsinkede svar til Elisabeth Jerichau Baumann, men lo...

22.9.1866

Prinsesse, landgrevinde Anna af Hessen

Elisabeth Jerichau Baumann

Anna af Hessen beklager over for Elisabeth Jerichau Baumann, at hun efter den netop afsluttede pr...