u.å. [1827-31]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Kamma Rahbek

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Modtager

Charlotte Oehlenschläger

Modtagersted

Nørregade, København

Dateringsbegrundelse

Charlotte Oehlenschläger var i perioden 1827-1831 forlovet med Edvard Hvidt og omgikkes dermed dennes familie.

Regest

Kamma Rahbek beder sin niece Charlotte Oehlenschläger om at fortælle Kronprisens (Edvard Hvidts) søster, at teaterbilletterne til torsdag kan afhentes hos tante Drewsen.

Brev

Onsdag Morgen

Kiæreste Lotte!

Tillad, at jeg herved overdrager Dig, at sige den elskværdige Kronprinds, at mine Comoedie-Pladser ere til hans Søsters Tjeneste imorgen (Torsdag) Aften. Jeg sender nu Bud til Tante, for at bede at Billetterne maae ligge parat til at afhentes; thi jeg anseer det dog for passeligt, at den der gaaer første Gang et saadant Sted, har Billetter med. Maaskee Du da imorgen lader dem hente, eller aftaler med Kronprindsen, at han selv besørger det? Jeg vilde gierne selv besørge det; men da jeg veed, hvor let der opstaaer Confussion og kommer Vrøvl over ingen Ting, // vil jeg ikke gierne indlade mig derpaa.
Hils venligt alle Dine, og fornøie Dig godt iaften!

Din
hengivne Tante K.M. Rahbek.

[På konvolutten:]
à
Mademoiselle Ch: Oehlenschläger

Arkivplacering

Arkiv 1. Rahbek, Kamma XIII,1

Emneord

Personer

Original

03719
03720
03721

Sidst opdateret 13.03.2014