u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Kamma Rahbek

Modtager

A.E. Boye

Regest

Kamma Rahbek skal have nogle pengesedler samme aften, men vil sende et bud om eftermiddagen pga. vejret frem for at Boyes tjenestepige skal gå ud til Bakkehuset.

Brev

Torsdag Morgen

Kiære Böye!

Baade Egernet og jeg tigger Dem om nogle Smaasedler; men det Værste er, at jeg endelig maatte have mine endnu i Aften, og at Veiret er saa forskrækkeligt, at man ikke engang kan være bekiendt at jage den lille Forhadte herhen. Hvad er altsaa herved at giøre? Jeg ved intet bedre, end at jeg selv er betænkt paa at faae et Bud til Dem i Eftermiddag.
Hils Maria og Deres Fader!

Deres hengivne K:M: Rahbek

i rasende Hast.

[På konvolutten:]
S:T:
Herr A. Böye

Emneord

Personer

Original

03763
03764

Sidst opdateret 19.06.2014