Tilbage til 1794

Juni 1794

K.L. Rahbek trykker P.A. Heibergs selskabsang Vor Klub er dog en herlig Sag i sit tidsskrift Den danske Tilskuer. Heiberg får en bøde på 300 rdl. og tidsskriftets nummer beslaglægges af myndighederne.

Sidst opdateret 22.10.2013