Tilbage til S

Subskription

(af sub- og afledning af lat. scribere ‘skrive’): Det at binde sig til køb af og evt. forudbetale en senere udgivelse eller række af udgivelser. Blev særligt i 1800-tallet og tidligt i 1900-tallet en meget anvendt salgsform for store bogværker og leksika, som blev udgivet løbende i hæfter eller enkelte bind. Unge ukendte og eller ubemidlede digtere kunne også på denne måde rejse midler til selve udgivelsen af eksempelvis digtsamlingen eller i det hele taget til livets ophold.

Oktober 1822

H.C. Andersen

J.P. Mynster

Den unge H.C. Andersen sender en bøn om subskription, dvs. forudbestilling og ikke mindst -betali...