Fodnoter til u.å.

Eftersom brevet er udateret er det desværre usikkert, hvilket blad Kyhns notits var tiltænkt.

Sidst opdateret 19.07.2018