Fodnoter til u.å. [1816-22]

Etatsråd og højesteretsdommer Wilhelm Peter Zeuthen (1785-1827) med familie. Wilhelm Peter var søn etatsråd Peter Christian Zeuthen, der var fætter til K.L. Rahbek og som erhvervede de tre herregårde Tølløsegård, Søgård og Sonnerupgård i 1793.

Sidst opdateret 03.01.2017