Tilbage til B

Louis Bobé

Louis Bobé blev student fra Efterslægtsskabets Skole i 1886, og herefter begyndte han at studere sprog og litteratur ved Københavns Universitet, dog uden at fuldføre studierne.
I stedet foretog han forskellige historiske studier i Rigsarkivet, hvilket resulterede i en afhandling i 1888. afhandlingen udkom i Personalhistorisk Tidsskrift.
I 1889 udkom hans første særskilt udgivne skrift Operahusets Brand paa Amalienborg den 19de April 1689.
Bobé ønskede at skrive en biografi om Jens Baggesen, og i 1890 søgte han derfor til herregården Brahetrolleborg for at indsamle stof til sin bog. Han fik aldrig skrevet bogen, men i 40 år var Bobé tilknyttet herregården og lensgreve Chr. Einar Reventlow og via dette bekendtskab fik Bobé en rig forståelse for kulturstrømningerne i perioden 1770-1830.
Fra 1898 til 1905 var han ansat som assistent ved Rigsarkivet.
I 1910 disputerede han for den filosofiske doktorgrad med bogen Frederikke Brun, født Münter, og hendes Kreds hjemme og ude. Efterfølgende var han ansat som universitetslærer.
I 1921 blev han kgl. ordenshistoriograf og fra 1925 boede han på Bakkehuset

Sidst opdateret 13.03.2014

Louis Bobé

Louis Theodor Alfred Bobé 1867-1951 historiker