Tilbage til D

Anna Drewsen

Som 15-årig blev Anna Lassen i 1792 gift med Kamma Rahbeks morbror Christian Drewsen, som ejede papirfarikken Strandmøllen. Anna var datter af godsforvalter Jørgen Lassen og Ulrikka Dorothea Ahnfeldt, men faren døde før datterens giftermål. Hun var Christian Drewsens tredje hustru og sammen fik parret fem børn, heriblandt Adolph Drewsen.
Anna var begavet og videbegærlig og fik undervisning i fremmedsprog, musik og tegning umiddelbart efter indgåelsen af giftermålet. Knud Lyne Rahbek var omkring 1797 en hyppig gæst i Drewsens hjem ved Strandmøllen.
Anna Drewsen havde et godt forhold til og nærede dyb respekt for Kamma Rahbek og hun gik ofte på besøg på Bakkehuset både før og efter ægtefællens død. Et af Annas øgenavne i Bakkehuskredsen var “Hexen i Tværsadel”.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 4, København, 1980
Drewsen, Johan Christian: Strandmøllen, København, 1922, 27, 36-39

Sidst opdateret 21.08.2013

Anna Drewsen

Anna Christine Dorothea Drewsen (f. Lassen) 1777-1852 Dansk
Omtalt i4 breve