Tilbage til K

Vilhelm Kyhn

Vilhelm Kyhn blev oprindeligt uddannet som kobberstikker, og i årene 1836-43 var han tilknyttet Kunstakademiet i København, hvor han blev undervist af C.W. Eckersberg og J.L. Lund. Kyhn forblev på mange måder en outsider i dansk kunstliv, men han var samtidig en katalysator for nye tendenser med “Huleakademiet” i årene 1871-79. “Huleakademiet” var navngivet efter Kyhns haveatelier, kaldet “Hulen”, som lå ved hans privatbolig på Farimagsvej i København. I “Hulen” mødtes Kyhns elever og kunstnervenner til uhøjtidelige sammenkomster. Huleakademiet er af og til blevet betragtet som en forløbet for Kunstnernes Frie Stuedieskoler, som opstod i 1880’erne, men i modsætning til studieskolerne fandt der ikke egentlig undervisning sted i Huleakademiet.

Kyhn havde til gengæld stiftet en privat tegne- og maleskole for kvinder i 1863, hvor han bl.a. underviste Anna Ancher, Johanne Krebs, Emilie Mundt, Marie Luplau, Emmy Thornam, Nielsine Petersen og Pauline Thomsen. Undervisningen af eleverne fandt sted i Kyhns eget atelier, som lå på 1. sal i villaen på Farimagsvej. Kyhn drev skolen indtil 1895.

I 1870’erne var han meget engageret i tidens kunstdebat, og han forsvarede et nationalromantisk kunstsyn. Han advarede mod det moderne franske maleri, og han er siden blevet kritiseret for sin konservatisme og sin offentlige modstand mod det moderne gennembruds udanske motivvalg og teknik.

Det er især inden for landskabsmaleriet, at Kyhn foldede sit kunstneriske virke ud, og præget af kunsthistorikeren N.L. Høyen skabte han sin egen udgave af nationalromantikken med storladne danske landskaber.

Kyhn var medstifter af Den Danske Radeerforening i 1853 sammen med blandt andre Constantin Hansen, N.L. Høyen, Wilhelm Marstrand, Jørgen Roed og Jørgen Sonne. I denne forening blev Kyhns egen grafik formidlet.

Den 11. september 1853 giftede han sig med Pauline Petrine Leisner. Parret får sammen tre døtre: Sarah-Gyrithe (født 1854), Inger (1858) og Dagmar (født før 1860).

Referencer

Oelsner, Gertrud og Grand, Karina Lykke: Vilhelm Kyhn & det danske landskabsmaleri, Aarhus Universitetsforlag, 2012

Sidst opdateret 01.07.2022

Vilhelm Kyhn

Peter Vilhelm Carl Kyhn 1819-1903 Dansk billedkunstner
Omtalt i7 breve