Tilbage til L

Marie Langberg

Marie Langberg var søster til Hanne Langberg og datter af Knud Engelbreth Langberg, der ejede Bakkehuset fra 1799 til 1802. Ligesom søsteren kom Marie Langberg hos Rahbekkerne på Bakkehuset, når familien Langberg boede på den nært beliggende Ny Bakkegård i sommerhalvåret. Marie Langberg blev sommetider kaldt ved Bakkehusnavnet Rogro, da hun ifølge Christian Molbech som barn udtalte “rødgrød” på denne måde
Marie Langberg giftede sig med Georg Flemming Windersleff (1806-92).

Referencer

Jensen, Anne E.: Kamma Rahbek 1775-1829, København, 1975, 68
Kirsten Dreyer: Kamma Rahbeks Brevveksling med Chr. Molbech, København 1994, bd. III (noter)

Sidst opdateret 04.03.2014

Marie Langberg

Marie Langberg (g. Windersleff) 1795-1885 Dansk
Omtalt i10 breve