Tilbage til L

C.A. Lund

C.A. Lund sluttede venskab med Knud Lyne Rahbek og digtere som Jens Baggesen, Gregers Wad og Christen Pram allerede i sin studietid. Han var meget optaget af sprogstudier og engelsk poesi. I 1788 fik han udgivet værket Lunden ved Jægerspriis og samme år fuldendte han sine teologiske studier og blev ansat som præst i Holeby og Bursø. Han var fast bidragyder til K.L. Rahbeks tidsskrifter.
I 1790 blev C.A. Lund flyttet til præstegården i Keldby på Møn. Her samledes mange af ungdommens venner, heriblandt Kamma og Knud Lyne Rahbek. I Bakkehusets kreds blev han kaldt “Møens Horats” (Monas Flaccus) af Kamma Rahbek, og hun opfordrede ham flere gange til at udgive sine digte. Først efter hans død udkom imidlertid hans Efterladte Digte (1836).

Referencer

Boye, P.H.: Om Karen Margrethe Rahbeks Brevvexling og hendes Correspondenter, København, 1881, 29-30

Sidst opdateret 14.05.2013

C.A. Lund

Christen Andersen Lund 1763-1833 Dansk forfatter, teolog
Omtalt i1 brev