Tilbage til M

J.P. Mynster

Kamma og Knud Lyne Rahbek besøgte J.P. Mynster i Spejellerup, hvor han var ansat som præst i august 1804. Efter det korte møde med Mynster begyndte brevvekslingen mellem Kamma og Mynster. De blev ikke alene nære venner, men i Mynster fandt Kamma også en form for religiøs sjælesørger. Efter mødet i 1804 besøgte Kamma og Knud Lyne fast Mynster i Spjellerup mindst én gang årligt, ligesom han også kom i hjemmet på Bakkehuset. Knud Lyne havde kendt Mynster siden 1790’erne, idet de begge kom i Drejers Klub, men gennem Kamma opnåede Rahbek og Mynster et nært venskab, der varede lige til Rahbeks død i 1830.

Kammas og Mynsters brevveksling startede i 1805 og varede 6-7 år frem. Selvom Kamma og Mynster var jævnaldrende kaldte han hende ofte for “niece” i brevene, mens hun kalder ham “Onkel Job”, eller blot “Job”. Korrespondancen med Mynster er Kammas mest omfattende korrespondance, og de skrev til hinanden næsten hver uge.
I 1812 fik Mynster tilbudt kaldet som første kapellan ved Vor Frue kirke i København og han flyttede i den forbindelse fra Spjellerup. Efter bosættelsen i København gled hans korrespondance med Kamma ud, omend deres venskab fortsatte. Mynster destruerede en del af Kammas breve før sin død.

Referencer

Boye, P.H.: Om Karen Margrethe Rahbeks Brevvexling og hendes Correspondenter, København, 1881Jensen, Anne E.: Kamma Rahbek 1775-1829, København, 1975, 39-58
Schwanenflügel, W.: Jacob Peter Mynster, København, 1900-01

Sidst opdateret 08.08.2013

_mg_9619

J.P. Mynster

Jakob Peter Mynster 1775-1854 Dansk teolog, biskop
Omtalt i15 breve