Tilbage til O

Johannes Orm

Johannes Orm var ældste søn af ægteparret Carl Henrik Orm og Ellen Sophia Mauritzdatter Bucholt. Han blev student i 1773 og omtales i K.L. Rahbeks erindringer som hans universitetsven. Johannes nåede formentlig ikke at afslutte sine studier, og ved farens død i 1783 arver han Slotskroen ved Pile Allé på Frederiksberg. Han nedsætter sig derefter som værtshusholder og gifter sig i 1785 med Birgitte Helene Paus.
Den 18. december 1788 køber Johannes imidlertid Bakkehuset af familiemedlemmet Lars Larsen, hvor han flytter ind med sin familie. Han ejer Bakkehuset indtil 1799, hvor han sælger til Knud Engelbreth Langberg, selv dør han få år efter.
Johannes Orm havde en række logerende boende på Bakkehuset i sommerhalvåret og levede primært af indtægterne fra udlejningen. Blandt lejerne var studenten Jacob Aall, forfatteren Christen Pram og fra 1780 K.L. Rahbek. Johannes Orm beskrives af lejerne som en godmodig mand, der ikke var særligt nøjeregnende med huslejen.

Referencer

Bobé, Louis: Bakkehuset, København, 1938, 9
Tønnesen, Allan: “Bakkehusets historie”, i: Frederiksberg gennem Tiderne, nr. 17, Frederiksberg, 1995, 33-35

Sidst opdateret 10.01.2014

Johannes Orm

1753-1802 Dansk værtshusholder, gårdejer
Omtalt i1 brev