Ophelia Drewsen

_mg_9682
Ophelia (Philla) Drewsen (g. Pingel) 1801-1895 Dansk


Datter af papirfabrikant og politiker Johan Christian Drewsen og Johanne Ophelia Rosing, der ejede Strandmøllen. Johan Christian Drewsen var fætter til Kamma Rahbek og Ophelia dermed Kammas niece.
Ophelia mødte Kamma og Knud Lyne Rahbek for første gang på en rejse i Hamborg, hvor de havde indlogeret sig på samme hotel. På Kammas opfordring begyndte Ophelia herefter at komme i Rahbekkernes hjem på Bakkehuset, hvor hun blandt andet deltog i Kamma Rahbeks malerskole i årene 1825-27.
På Bakkehuset blev Ophelia Drewsen kaldt ved to forskellige Bakkehusnavne: Philla og Bakkehusets Datter. Det sidste navn fik hun ikke af Kamma Rahbek, men af sin far. Navnet kom til en dag, hvor Ophelia plagede om lov til at låne farens hest og vogn til en tur til Bakkehuset. Muligvis af jalousi udbrød faren: “Naa ja, saa kør da, Din Bakkehusdatter!” Både Knud Lyne og Kamma Rahbek følte sig nært knyttede til Ophelia og derfor overtog Kamma Rahbek straks kælenavnet.

Efter Kamma Rahbeks død i 1829 flyttede Ophelia Drewsen ind på Bakkehuset, hvor hun hjalp Knud Lyne Rahbek med husholdningen, indtil han døde året efter.
Ophelia giftede sig med geologen og polarforskeren Christian Pingel i 1832.

Brevvekslingen mellem Kamma Rahbek og Ophelia Drewsen stammer primært fra perioden 1825-29.

Referencer

Bobé, Louis: Ophelia Drewsen. Bakkehusets Datter, særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, 7. række, bind 5, hæfte 3, København, 1921, 12
Drewsen, Johan Christian: Strandmøllen, København, 1922, 38
Werlauff, E.C.: Erindringer af mit Liv, København, 1910, 69