Christian Frederik Emil Eckardt

1832-1914 Maler


Biografien er under udarbejdelse.