Sophie Enghoff

1839-? Lærerinde


Biografien er under udarbejdelse.