Otto Evens

Otto Frederik Theobald Evens 1826-95 Dansk billedhugger


Biografien er under udarbejdelse.