G. Forchhammer

Johan Georg Forchhammer 1794-1865 geolog, kemiker


Forchhammer var medlem af den komite, som ønskede at rejse et monument over fysikeren H.C. Ørsted i årene omkring 1860. Forschhammer blev udnævnt til ordinær professor ved Københavns Universitet i 1850 og året efter overtog han H. C. Ørsteds hverv som direktør for Polyteknisk læreanstalt.