A.C. Gierlew

Andreas Christian Gierlew 1774-1845 Dansk generalkonsul (i Kristiania), forfatter


Biografien er under udarbejdelse.