Jørgen Kierulf

1757-1810 Dansk historiker og æstetiker; fra 1794 medlem af Theaterkommissionen; livslangt venskab med K.L. Rahbek


Biografien er under udarbejdelse