J. D. T. Manthey

Johan Daniel Timotheus Manthey 1771-1831 Dansk diplomat, sekretær ved Ordenskapitlet


Biografien er under udarbejdelse.