Andreas Munch

1811-84 Norsk digter, dramatiker


Biografien er under udarbejdelse.