Charlotte Oehlenschläger

Charlotte (Lotte) Oehlenschläger (g. Phister) 1811-35 Dansk skuespiller


Charlotte Oehlenschläger var skuespiller og datter af digteren Adam Oehlenschläger og Kamma Rahbeks søster Christiane. Hun forlovede sig mod forældrenes vilje med tidens berømte danske skuespiller Ludvig Phister i 1831. For at skille de forlovede ad blev Charlotte Oehlenschläger sendt på ophold hos Carsten Hauch i Sorø. Forældrene indså efterhånden det umulige i at hindre datteren i at gifte sig med Phister, og de blev derfor gift på Adam Oehlenschlägers fødselsdag den 14. november 1832. Kort efter brylluppet debuterede Charlotte Phister, den 22. december 1832, på Det Kongelige Teater i rollen som Josefa i August von Kotzebues (1761-1819) komedie Armod og Høimodighed (1795). Hun forlod dog hurtigt scenen igen efter giftermålets indgåelse.
Charlotte Oehlenschläger fik to døtre, men døde selv i barselsseng med den sidste den 12. marts 1835. Den ældste af døtrene blev opkaldt efter Charlottes faster, Sophie Ørsted, den anden efter Charlotte selv.

I brevvekslingen med Kamma Rahbek kalder Kamma hende typisk blot ved kælenavnet Lotte.

Referencer

Heiberg, Johanne Luise: Et liv gjenoplevet i Erindringen, bind 1, København, 1944, 62-63
Konow, Marie: Nogle Barndoms- og Ungdomserindringer, København, 1902, 63-64
Werlauff, E.C.: Erindringer af mit Liv, København, 1910, 163
Zinck, Otto: Joachim Ludvig Phister. Et Teaterliv, København, 1896, 73-76