Frederik Chr. Petersen

Frederik Christian Petersen 1786-1859 Dansk professor i klassisk filolog, teolog


F.C. Petersen studerede både filologi, teologi og filosofi ved Københavns Universitet. Han besad embedet som provst ved Regensen i en lang periode fra 1829 til 1859 og blev i 1842 udnævnt til professor ved universitetet. Han skrev en lang række afhandlinger indenfor sine fag, men interesserede sig også for dansk litteratur i mere bred forstand. I årene 1829-38 var han medarbejder og indgik i redaktionen af Maanedsskrift for Litteratur, og fra 1839 blev han redaktør af Tidsskrift for Litteratur og Kritik.
Petersen kom i Bakkehusets kreds, hvor han kendes under Bakkehusnavnene “den Bedre”, “Grækeren” eller “den bedre Græker”.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon
Dreyer, Kirsten: Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech, bind 3, København, 1994