Charlotte Schimmelmann

Magdalene Charlotte Hedevig Schimmelmann 1757-1816 grevinde, salonværtinde


Biografien er under udarbejdelse.