F.F. Tillisch

Frederik Ferdinand Tillisch 1801-89 embedsmand og politiker


Tillisch var medlem af den komite, som i årene omkring 1860 forsøgte at få rejst et mindesmærke over fysikeren H.C. Ørsted. Tillisch var på dette tidspunkt indenrigsminister.