Tilbage til W

Hans Jacob Wille

H.J. Wille levede hele sit liv i Norge, hvor han ved siden af sin virksomhed som præst og senere provst bedrev omfattende studier i lokalt folkeliv, natur, sprog m.m. Han var en dedikeret samler og efterlod sig ved sin død en stor samling af bøger, kort, manuskripter og naturgenstande, bl.a. et herbarium.

Referencer

Dansk biografisk Lexikon, 1. udg., ved C.F. Bricka (1887-1905), Bd. 18

Sidst opdateret 01.09.2023

Hans Jacob Wille

1756-1808 Norsk stiftsprovst, forfatter