15.11.1841

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Marie Hall

Regest

Adam Oehlenschläger takker Marie Hall for en invitation og udtrykker glæde over, at der igen er venskaber, som kan trække ham til Bakkehuset.

Brev

Hvor huldt erstatter ikke Skiæbnen mig Tabet at de mange tabte Venner paa det gamle Bakkehuus, ved atter paa det ny at aabne mig en kiær Vennekreds! Hvor jeg finder Cammas hulde Veninde atter frisk – den herligste Gave af evig Kiærlighed paa hendes elskede Faders Fødselsdag.
Ja, kiereste Venner! Jeg skal sikkerlig komme med største Glæde. og jeg takker Eder af Hiertet, at I giøre mig deelagtig i den.

d: 15 Nov. 1841

den gamle Ven
A Oehlenschlæger

[på konvolutten:]
S.T.
Fru Maria Hall født Brøndsted

Personer

Original

1293
1294

Sidst opdateret 19.06.2014