18.12.1823

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Christiane Oehlenschläger

Modtager

Holger Halling Aagaard

Regest

Christiane Oehlenschläger indbyder H.H. Aagaard til middag lørdag. Først i går fik hun at vide, at han var i byen, ellers havde hun indbudt ham tidligere. Pga. en 3 uger lang forkølelse har hun ikke fået skrevet til hans kone.

Brev

Torsdag den 18 Dec 1823.

Und os den Glæde, gode Herr Assessor at komme til os Løverdag Middag og at spiise Deres Suppe med Oehl, min Broder og mig og Børnene. Af en Billet fra Fru Wulf igaar erfarede ieg først, at De er i Byen. Oehlenschläger var udbuden igaar, idag, ellers vilde ieg have forsøgt mit Held en Dag før. Er De forhindret, kiære Herr Assessor, saa beviis mig den Godhed at nævne hvilken Dag vi tør vente den Fornøyelse at see Dem hos os. –
Oehlenschläger længes som De vil indsee efter hierteligt at takke // Dem for den uforglemmelige Godhed De har viist os.
En næsten 3 Uger vedholdende Forkiølelse har giort mig uskikket til at skrive et ordentligt Brev til Deres fortreffelige Kone; netop idag havde jeg besluttet at skrive. Dette skrives meldes blot for at De ikke skal ansee mig for et utaknemmeligt Menneske, som kunde glemme den rare Marie Aagaard, og at De saa skulde straffe mig ved ikke at komme.
Tilgiv det jaskede Fruentimmer Brev, kiære Herr Assessor!

Deres meget forbundne
Christiane Oehlenschläger

[På konvolutten:]
S:T:
Herr Assessor Aagaard

Personer

Original

02669
02670

Sidst opdateret 19.06.2014