u.å. [1816-18]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Kamma Rahbek

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Modtager

Charlotte Oehlenschläger

Modtagersted

Nørregade, København

Dateringsbegrundelse

Kamma Rahbek beder bl.a. niecen Charlotte hilse sine brødre, men nævner ikke den yngre søster, Marie Louise, hvorfor brevet må være skrevet før september 1818, hvor hun bliver født. Brevet er stilet til Charlotte, og selv om hun ikke har kunnet læse endnu, må hun formodes at have været mindst en 5-6 år gammel for at kunne forstå det.

Regest

Kamma Rahbek skriver til sin niece Charlotte Oehlenschläger, at hun gerne ville være kommet ind til hende i anledning af hendes fødselsdag, men sender i stedet blomster.

Brev

Kiæreste Lotte!

Dersom det var gaaet efter mit Sind, saa var jeg selv kommet ind til Dig i Dag; men nu maae Du tage tiltakke med en lille ret ussel Gave. Det giør mig ret inderlig ondt, at jeg maae sende Dig Blomster, som Grækeren vilde kalde Vagabonder; det skulde ikke skeet, dersom ikke en anden Fødselsdag i Gaar, havde borttaget alle de smukke Blomster, jeg kunde samle sammen. Desuagtet har jeg dog den glade Overbeviisning, at Du, som altid viser Din Tante Rahbek saa kiærligt Sindelag, ikke uden Fornøielse modtager den lille hilsen fra hende. Derfor sender jeg uden Undseelse de stakkels Blomster. //
Gud velsigne Dig Du søde Pige! bedre veed jeg ikke at ønske Dig, og mig ikke bedre, end: at jeg maae beholde Din Kiærlighed. Hils Moder og Fader og Johannes og William tusinde Gange, fra

Din
Tante K.M. Rahbek.

Onkel Rahbek hilser Dig mange Gange!

Emneord

Personer

Original

03722
03723

Sidst opdateret 13.03.2014