u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Christiane Oehlenschläger

Modtager

A.E. Boye

Regest

Christiane Oehlenschläger beder A.E. Boye aflevere en bog til et bud fra Agnes Münter.

Brev

Kiæreste Böye! Frøken Agnes Münter har i nogle Dage personlig havt Bud hos mig for at faae: Le Roy dersom de har læst i den hvad de vil giv den da til Overbringeren, derved skeer hende en Tieneste

Deres hengivne
Christiane Oehlenschläger

[På konvolutten:]
S.T.
Hr Secretair
Böye

Original

02685
02686

Sidst opdateret 19.06.2014