Juli 1800

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Dateringsbegrundelse

Brevet er formentlig skrevet i sidste halvdel af juli, hvilket kan dateres ud fra omtalen af hindbær.

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at Carl Heger straks bragte ham hendes brev og bad ham gøre hende undskyldning for, at hindbærrene ikke var så gode. Oehlenschläger længes meget efter hende og har både i går og forgårs været i Nørregade for at se, om hun var kommet hjem, men han regner med, at hun kommer hjem på lørdag.

Brev

Min elskede Pige!

Carl bragte mig strax Dit Brev og jeg satte mig strax til at skrive da Brevet skal bort Kl 2. Han bad mig gjøre Undskyldning for at Hinbærrene ikke var saa gode; dersom der bliver nogen bedere mens Du er derude saa vil han sende dem.
Jeg længes usigelig efter Dig og kun den Tanke at Du maaskee fornøier Dig derude mildner mit Savn. Jeg har baade i gaar og Overgaars været Kl 9 paa Nørregade i det Haab at see Dig i Vinduet. Jeg vidste ikke at du er paa Strandmøllen endnu.
I Aftes spadserede jeg paa Volden med Carl.
Paa Løverdag kommer du jo? O jeg længes usigeligt efter Løverdag! Skal vi saa gaae til Bakkehuset paa Søndag. Farvel Du Ædle! Du kjere Pige. Tusinde Kys fra din

Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jomfrue Christiane Heger
paa
Springforbi.

Kommentar

Brevet er trykt i Bobé, Louis og Dumreicher, Carl (udg.): Gemt og Glemt, bind 2, København 1916, 178-79.

Arkivplacering

Arkiv 1. Oehlenschläger, Adam VII, A, 8.

Emneord

Personer

Original

02793
02794

Sidst opdateret 02.05.2015