u.å. [formentlig fra juli 1800]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Dateringsbegrundelse

Dateringen er usikker (Paludan, H.A.,Preisz, Daniel og Borup, Morten: Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 4, København 1947, 29).

Regest

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at hun ikke fik noget brev i går, fordi buddet var gået. Han rev det siden i stykker, fordi det var på dårlige vers. Hvis hun er kommet hjem i morgen aften, vil han besøge hende, og han beder hende hilse madam Drewsen.

Brev

Min elskede Pige.

Aarsagen hvorfor du intet Brev fik igaar var at det kom for silde til sit Bestemmelsessted i Kjøbenhavn. Budet var alerede borte, da Carl kom med Brevet.
Som der nu intet Ondt er i Verden der jo tillige er noget godt ved saa gik det ogsaa her. Jeg havde skrevet dig et Brev til paa Vers og da jeg nu læste det igien, rev jeg det i Stykker, da jeg fandt det at være fust.
I Morgen kommer Du jo hjem ikke sandt, lille Ikkesandt? Dersom jeg vidste du var hjemme i Morgen aften Kl 9, saa skulde jeg dog gjøre dig en Visit. Jeg gaar forbi og det skal være vore Aftale, at dersom du staaer i Vinduet saa betyder det at du er kommen til Byen. Man maae have saadanne Tegn som ingen andre kan forstaae.
Lev vel! Hils din velsignede Moder Drevesen, at sige ikke Dronningen af Golkonda men Dronningen over alles Hjerter. // Farvel min gode Pige, fornøi dig bravt og naar du er allergladest tænk da paa, at det er din Øhlenslæger usigelig kjert. Farvel!

[På konvolutten:]
Til
Jomfrue Christiane Heger
paa
Springforbi.

Kommentar

Brevet er trykt i Bobé, Louis og Dumreicher, Carl (udg.): Gemt og Glemt, bind 2, København 1916, 178.

Emneord

Personer

Original

02790
02791
02792

Sidst opdateret 08.04.2014