u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Knud Lyne Rahbek

Modtager

Kamma Rahbek

Regest

K.L. Rahbek ærgrer sig over, at Kamma ikke har skrevet til ham. Derfor sender han hende kun en konvolut med et brev til Fredensborg. Hun burde have mere skænd, men han vil vente til at se, hvordan hun har det, når han kommer ind og besøger hende.

Brev

Min elskede Pige!

Jeg seer, du er blevet dit sidste Forsæt troe, ikke at lade mig høre fra dig med Jørgensen; til Straf skal du derfor ikke have andet fra mig end en Konvolut, hvori er Brevet til Fredensborg, som du er saa god at lægge hos de bevidste [Gimper…?]. Vel burde du nu endnu have lidt Skiænd, fordi du ikke skrev; men det vil jeg udsætte, til jeg kommer ind, og seer, hvorledes du befinder dig. Skulde du være i god Stand, kan du belave dig paa mange, mange, skulde du derimod, som jeg frygter, befinde dig ilde, som i Gaar, frygter jeg, jeg faaer ikke Hierte til at skiænde. Hils, indtil videre Moder, Christiane, og hvis han er der Hufeland fra

din
Rahbek

[På konvolutten:]
Jfr
K:M: Heger

Emneord

Personer

Original

03881
03882

Sidst opdateret 19.06.2014