u.å.

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Knud Lyne Rahbek

Modtager

Kamma Rahbek

Regest

K.L. Rahbek spørger Kamma Rahbek, om han skal følge hende i aften. Han beder hende om at meddele J.L. Heiberg, at hans stykke formentlig bliver spillet om otte dage.

Brev

Kiære K!

Da jeg ikke har faaet Bud fra dig, vil jeg forespørge mig om Ordre, om jeg skal komme ind til […?]s i Aften for at følge ud med dig; til Ludvig kan du sige, at i Dag otte Dage bliver Stykket rimeligviis spilt. Hils vore gode Venner;

fra
din
Beksius

glem ikke […?], Wege og Betha[?]

[På konvolutten:]
Til
Fr K.M. Rahbek

Personer

Original

03894
03895

Sidst opdateret 25.03.2014