25.6.1802

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Afsendersted

København

Modtager

Kamma Rahbek

Modtagersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Regest

Adam Oehlenschläger takker Kamma Rahbek for det foryngelsens bad, hvorved han har genvundet sin styrke, takket være pimpinelledråber og kvindekønnets snildhed. Han håber ikke Anders Sandøe Ørsted har fået koldfyr og sender en forglemmigej som bevis på sit venskab og som mindetegn om skjalden Adam.

Brev

Kiøbenhavn 25 Junii 1802.

Dyrebare Veninde!

Som Samson tabte sin Styrke ved Quindelist haver jeg atter gjenfunden min ved Deres herlige Trylledrik og kan atter banke Philisterne op med en Asenkieft. Min hierteligste Tak for det Foryngelsens Bad i hvis Strømme min Stemme atter gjenfandt sin Ungdomskraft, kiere Veninde, atter svinge Thor sin Hammer, takket være Peter Andreas Pimpinelle-Draaber og Quindekiønnets Snildhed! Jeg fortrøster mig paa, at vor kiere Themis Ven og Tholker, Anders Sandøe, ei haver faaet Koldfyr i høiere Grad! Og hermed da indlagte lille Forgiet-mig-ei for min stille Hauge, til Eder, dyrebare Veninde som Pant paa mit ubrødelige Venskab og som Mindetegn om Skialden

Eders altid beundrende
og taknemmelige
Adam.

[På konvolutten:]
S.T
Madame Kamma Rahbek.
Bakkehuset

Kommentar

Brevets indhold er trykt i Carl S. Petersen og Daniel Preisz (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 4, København, 1947, 52. Her oplyses tillige, at brevet er skrevet med fremmed hånd.

Personer

Original

03906
03907

Sidst opdateret 19.06.2014