28.5.1822

Dokumentstatus

Brev

Afsender

N.F.S. Grundtvig

Afsendersted

København

Modtager

Lise Blicher

Modtagersted

Præstø

Regest

N.F.S. Grundtvig skriver til sin hustru, Lise, at han er ankommet til svogeren Schmidts kontor.

Brev

Kiøbenhavn 28de Mai 1822

Bedste, kiære Lise!

Kun for at du ikke skal ængstes griber jeg Pennen og siger Dig, at jeg Gud skee Lov! lykkelig og vel er ankommet paa Svoger Schmidts Contoir – Det bliver ogsaa Alt, thi jeg er kommet i dette Øieblik, forstørret, brændt, træt og lidt ør, og Brevet maa strax bort, da Klokken gaaer stærkt til Fire – Vil Gud, paa Søndag, hører du videre fra mig, og maaskee før –
Lev vel! Herren velsigne og bevare Dig, med den velsignede Smaadreng, Han skænkede os! Hils kiærligst vore Mødre og Jane

fra
Din egen
Frederik. //

[På konvolutten:]
Velædle
Madame Elise Grundtvig
født Blicher
i
Præstø
Kbhv Mai 1822

[Tilføjet med anden håndskrift:] 24 10

Personer

Original

02026
02027

Sidst opdateret 19.06.2014